לחתום על המגילה

מגילת ׳הייעוד המשותף שלנו׳

"הייעוד המשותף" הוא מיזם עממי פורץ דרך שהושק על ידי נשיא מדינת ישראל ועשרות הוגים ומנהיגים יהודים בארץ ובעולם. מטרתו העיקרית היא חיבור העם היהודי בישראל ובתפוצות סביב ייעוד משותף. 

מגילת הייעוד המשותף, המופיעה באתר זה, התהוותה באמצעות פיתוח שיח על הייעוד היהודי בישראל ובעולם ואנו מנגישים אותו להמשך עיון, דיון ותגובות של הציבור היהודי בישראל.

באתר זה תוכלו/ לעיין במגילת "הייעוד המשותף שלנו", לקרוא את המקורות עליהם נשענה כתיבתה (כאשר תעמדו עם העכבר על משפט או מילה מודגשים), ולהתעמק במקורות עיון נוספים ממוינים לפי תקופות. מקורות אלו, יוכלו לשמש דיון והעמקה סביב ייעוד משותף בראי הטקסטים הכתובים לאורך ההיסטוריה.

מה לעשות כדי להיות חלק ולהשפיע על המגילה?

להגיב למגילה באופן חופשי, לחתום על המסמך – כהבעת הזדהות עם המיזם, או  להוביל דיון מובנה בקבוצות. 

זו ההזדמנות לשים את המחלוקות בצד, ולהיות חלק ממיזם בין לאומי רחב !

חלק א׳: העבר המשותף

אנו, בניו ובנותיו של העם היהודי, בני אברהם ושרה והגרים שנלוו אלינו במהלך הדורות, התכנסנו היום לכרות ולחדש את האמנה בינינו – אמנה של ייעוד וחזון משותף.

אנו בני היוצאים ממצרים, שעמדו יחד בהר סיני והקימו בארץ ישראל ממלכה קדומה. אנו בני העם שהוריש לעולם את האמונה באל אחד ואת ספר הספרים, שהקנה לתרבות האנושית את האמונה בכבוד האדם שנברא בצלם אלוהים; את יום המנוחה השבועי; את התקווה לערבות הדדית ולאהבת הרע, הגר, היתום והאלמנה; ואת ההשראה למאבקי חירות, שוויון וצדק במהלך ההיסטוריה האנושית כולה. העם שחרת על דגלו את חשיבות הקהילה, ואת ערכי הלימוד, החברותא, בית המדרש, וריבוי הדעות והפרשנות – לצד תורת חיים ואורחות חיים המביאים לידי מעשה.

אבותינו ואמותינו שרדו את חורבן ירושלים, הוגלו בכוח הזרוע ונפוצו בכל קצווי תבל. בכל מקום אליו הם הגיעו , הם שימרו מסורת עתיקה של זהות ייחודית ואורחות חיים לצד תרומה גדולה לתרבויות בהן שכנו. במהלך שנות הגלות סבל עמנו משמד ומפגיעות חוזרות ונשנות על ידי עמים ודתות, ששיאן היה בדור האחרון- ברצח שישה מיליון מבני עמנו, גברים נשים וטף במהלך השואה הנוראה. במהלך כל הדורות, ואף בצאתנו ממחנות המוות, לא זנחנו את ייחודנו ולא חדלנו מן התפילה והתקווה לשוב לארצנו, לכונן חברת מופת שיתברכו בה כל משפחות האדמה, חברה שתקדם שלום וברכה בעולם, ושנפעל ב ה ב”דרך ה’ – לעשות צדקה ומשפט”. בכל תלאותינו לא הפסקנו להאמין שמציון תצא תורה ובשורה . בשורה שתכונן מציאות עולמית שבה: “לא ישא גוי אל גוי חרב”, מציאות בה בני אדם, עמים ולאומים ינהגו בכבוד זה בזה

מכל תפוצות ישראל, ממזרח ומערב, שבו בני העם היהודי לארץ ישראל לבנות בה את מדינת ישראל ואת ירושלים – בירתה. בעמל כפיים ומסירות אין קץ, מול אתגרים קשים ות וך מאבק בטחוני, בנו השבים לארץ את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה התורמת לעולם ידע מתקדם ומסייעת למדינות רבות בפיתוח טכנולוגי, חקלאי ו רפואי. ומושיטה את ידה לעזרה, סיוע וחילוץ בכל מקום שיש בו צורך. במקביל התפתחו ונבנו בכל העולם קהילות יהודיות גדולות וחשובות שתורמות רבות למדינותיהן, לעם היהודי ולעולם כולו. העם הקדום, ששרד מן העת העתיקה, תרם ותורם תרומה מכרעת להמשך התפתחות האנושות, המדע, הרפואה, הטכנולוגיה ורוח האדם.

חלק ב׳: מעבר אל ההווה והמציאות העכשווית

לפני יותר משבעים שנה זכינו והתגשמו תקוות עמנו. מתוך גבורה ומסירות נפש של חלוצים, מעפילים ומגינים, התקיימה הבטחת הנביאים לשיבת ציון.

לראשונה מזה אלפיים שנה , העם היהודי נהנה מביטחון ומצמיחה מדעית וכלכלית, ועם זאת, במקביל, גם חווה קשיי זהות והשתייכות. מתוך מצב זה, אנו סבורים שהגיעה העת להתעלות  מעל למחלוקות בינינו ולעבור מברית היסטורית של גורל לברית של עתיד וייעוד. כעת הגיע הזמן לחזק בקרבנו את קשר הערבות, להעמיק את האמון ההדדי ואת ההיכרות עם שורשינו ומקורותינו, ועם בשורת עמנו והחלום הישן – חדש של כולנו. אחים ואחיות אנחנו, בני עם אחד. עברנו המשותף, מקורותינו, אורחות חיינו וחלומותינו, מחברים אותנו בקשר של ערבות עמוקה ועם זאת מותירים מקום לפרשנויות ולדרכים שונות הצומחות מכוח ייעודנו המשותף. עלינו להכיר זה בזה ולפעול יחד להגשמת החזון של עמנו ולמימוש ייעודו, איש איש על פי דרכו וכל זרם וקהילה על פי דרכם.

חלק ג׳: המטרה ועקרונות הפעולה

לפיכך התכנסנו, אנשי ונשות חזון ורוח מזרמים שונים; יהודים ממדינת ישראל ומכל רחבי העולם; מכוח זיכרון משותף, מתוך כבוד וגעגוע לכל אלה אשר אינם פה עמנו היום, ומכוח חזון ומחויבות לעתיד יהודי ואנושי טוב יותר – לשם כריתת ברית הסכמה על עקרונות של ייעוד ועשייה משותפים. מטרת החזון המשותף היא הגברת לכידות עמנו סביב ייעודו; העמקת ההתנהלות הערכִּית והמוסרִית שלנו; קיבוץ העשייה היהודית המגוונת סביב עקרונות חזון רחב ומוסכם, הנובע ממסורת ישראל ומחזונה לכלל האנושות והעולם.

מתוך הבנה שעתיד העם היהודי קשור בקשר אמיץ בקידום הייעוד המשותף שלנו, אנו מקבלים על עצמנו את האחריות לחיזוק העם היהודי ולקידום ייעודו בעולם במספר דרכים המפורטות להלן:

הקיום הפיסי

מחויבות ואחריות משותפת לפעול לחיזוק כל הקהילות היהודיות בעולם; להגנה על כל יהודי באשר הוא; להיאבק באנטישמיות על צורותיה השונות, ו בד בבד, מחויבות לחיזוק קיומה של מדינת ישראל ולשגשוגה – תוך שימור שעריה הפתוחים, כבית לכל יהודי העולם

הערבות והקשר

מחויבות לפעול לחיזוק הקשרים והלכידות בין כל יהודי העולם ויהדות מדינת ישראל, תוך יחס הדדי של כבוד, קיום שיח פתוח ויצירת מיזמים משותפים בין יהדות התפוצות ומדינת ישראל. 

 

חיזוק הזיקה והקשר לעם היהודי

מחויבות לפעול להעמקת הזהות היהודית על גווניה השונים, הכרת ההיסטוריה, השואה והמורשת היהודית, וחיזוק אורח החיים היהודי בעולם ובישראל.

 

״אור לעולם״

מחויבות לעשיית טוב, תוך ניסיון לחיות כחברת מופת ו”אור לעולם”. עלינו להקפיד ולפעול מתוך אנושיות ועל פי ערכי המוסר, ולסייע לכל אדם המצוי בצרה, ככל שניתן. כחלק מכך, יש לנו מחויבות משותפת לפעול לקידום התנהלות ערכית, אתית ומוסרית כבסיס הקיום של מדינת ישראל ושל קהילות העולם.

 

פיתוח ותיקון העולם

מחויבות לפיתוח העולם מבחינה טכנולוגית, מדעית ואנושית באופן שישרת את קידום העולם לטוב, ומחויבות להגנה על ערכי האנושיות וקיום העולם.

למען אחינו אחיותינו ורעינו אנו מדברים שלום, מבקשים טוב, ופועלים זה עם זה למען העולם כולו, ומתוך אמונה בייעודנו המשותף ובנצח ישראל.

חנוכיה

בואו להשתתף בדיוני חנוכה